Visoki troškovi energije su stvar prošlosti sa sistemom Salamander Streamline MD. Visokokvalitetni sistem Streamline MD sa svojim sistemom dihtovanja nudi odličnu zaštitu protiv svih vremenskih uslova te garantuje dugoročnu uštedu energije. Područja sa višestruko dimenzioniranom pretkomorom sistema Streamline MD garantuju visoku termičku stabilnost te optimalnu odvodnju. Ostavite vjetar, kišu, hladnoću i toplotu tamo gdje pripadaju – vani!

Tehničke karakteristike

Dubina ugradnje: 76mm
Broj komora: 5
Vizuelna širina u kombinaciji štok-krilo: 118-172mm
Sistem dihtovanja: 3 dihtunga sa Srednjim dihtungom
Geometrija profila: ravna
Mogućnost ostakljenja: do 48mm
Područje primjene:
zaokretni, otklopni, zaokretno-otklopni prozor, PSK vrata

Svojstva

Protuprovalna zaštita: do RC 3 DIN EN 1627 – 1630
Zvučna izolacija: do 46dB DIN EN ISO 717-1
Otpornost na kišu: do klase 9A DIN EN 12208
Otpornost na vjetar: do klase C5/B5 DIN EN 12210
Propusnost zraka: do klase 4 DIN EN 12207
Mehaničko opterećenje: klasa 4 DIN EN 13115
Koeficijent toplotne provodljivosti:
U_w-vrijednost: do 0,73 W/(m^2K)
U_f -vrijednost: do 1,0 W/(m^2K)

Boje

Salamander Bijela sa Long-Life površinskom zaštitom
Alternative osnovne boje dostupne i u varijantama krema, smeđa i karamel
Mogućnost odabira preko 50 lameliranih dekor-folija
Mogućnost Aluminijskih obloga sa odabirom od preko 500 boja.

Top